Current View
Citation link:
Title:
Български фолклор и диалект на с. Терновка в диахронен аспект (гр. Николаев, Украйна) : Автореферат / Олга Дмитривна Колот ; Науч. ръководители Владимир Любенов Жобов, Катя Боянова Станева ; Рец. Николай Георгиев Папучиев, Маринела Параскова Младенова.; Bulgarian folklore and dialect of the village of Ternovka in diachronic aspect (Nikolaev, Ukraine) Olga Dmytrivna Kolot
 
Creator:
Колот, Олга Дмитривна; Kolot, Olga Dmitrivna; Жобов, Владимир Любенов науч. ръководител; Станева, Катя Боянова науч. ръководител; Папучиев, Николай Георгиев рец.; Вълчанова, Маринела Параскова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", област на висшето образование 2. "Хуманитарни науки", проф. направление 2.1. "Филология", докторска прогр. "Бълг. ез." СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. "Бълг. ез." 2020; Библиогр. в края на автореферата; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Народно творчество, българско Украйна
 
*** *** ***
 
001:
001180410
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Колот, Олга Дмитривна
 
245:
Български фолклор и диалект на с. Терновка в диахронен аспект (гр. Николаев, Украйна) :| Автореферат /| Олга Дмитривна Колот ; Науч. ръководители Владимир Любенов Жобов, Катя Боянова Станева ; Рец. Николай Георгиев Папучиев, Маринела Параскова Младенова.
 
246:
Bulgarian folklore and dialect of the village of Ternovka in diachronic aspect (Nikolaev, Ukraine)| Olga Dmytrivna Kolot
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 505.0 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
[38] л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", област на висшето образование 2. "Хуманитарни науки", проф. направление 2.1. "Филология", докторска прогр. "Бълг. ез."| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. "Бълг. ез."| 2020
 
504:
Библиогр. в края на автореферата
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Народно творчество, българско| Украйна
 
700:
Kolot, Olga Dmitrivna| Жобов, Владимир Любенов| науч. ръководител| Станева, Катя Боянова| науч. ръководител| Папучиев, Николай Георгиев| рец.| Вълчанова, Маринела Параскова| рец.