Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет. Книга 2 - История Т. 45.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte Historico-philologique. Livre 2 - Histoire
 
Creator:
Софийски университет "Св. Климент Охридски" Историко-филологически факултет
 
Date:
1948 [issued] 1949 [за 1948/1949].
 
Description:
Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Философия.; Педагогика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет. Книга 2 - История| Т. 45.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte Historico-philologique. Livre 2 - Histoire
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 13,8 МB)
 
260:
София :| Придворна печ.,| 1949 [за 1948/1949].
 
300:
24 см.
 
310:
Годишно
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Философия.| Педагогика.
 
710:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"| Историко-филологически факултет