Current View
Citation link:
Title:
Украса и технология на подвързиите при гръцката ръкописна книга ХІІ-ХVІІІ в. (на базата на ръкописната сбирка на ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев" при СУ "Св. Климент Охридски") : Автореферат / Румяна Юриева Дечева ; Науч. ръководител Аксиния Добрева Джурова.
 
Creator:
Дечева, Румяна Юриева; Джурова, Аксиния Добрева науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, Спец. 05.08.33 Теория и история на културата (Култура на кодекса: византийската украсена книга) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" 2013; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Ръкописи, византийски.; Ръкописи, гръцки 12-18 в.; Книжна подвързия 12-18 в.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Дечева, Румяна Юриева
 
245:
Украса и технология на подвързиите при гръцката ръкописна книга ХІІ-ХVІІІ в. (на базата на ръкописната сбирка на ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев" при СУ "Св. Климент Охридски") :| Автореферат /| Румяна Юриева Дечева ; Науч. ръководител Аксиния Добрева Джурова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,38 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
21 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, Спец. 05.08.33 Теория и история на културата (Култура на кодекса: византийската украсена книга)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев"| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Ръкописи, византийски.| Ръкописи, гръцки| 12-18 в.| Книжна подвързия| 12-18 в.
 
700:
Джурова, Аксиния Добрева| науч. ръководител