Current View
Citation link:
Title:
Тематичното многообразие на текстовите задачи по математика за началните класове : Автореферат / Габриела Николова Кирова.
 
Creator:
Кирова, Габриела Николова
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", по науч. спец. 1.3 Педагогика на обучението по математика в началните класове СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и прудучилищна педагогика, Кат. "Начална училищна педагогика" 2013; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Математика методика на преподаването за основни училища.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кирова, Габриела Николова
 
245:
Тематичното многообразие на текстовите задачи по математика за началните класове :| Автореферат /| Габриела Николова Кирова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,22 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
52 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", по науч. спец. 1.3 Педагогика на обучението по математика в началните класове| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и прудучилищна педагогика, Кат. "Начална училищна педагогика"| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Математика| методика на преподаването| за основни училища.