Current View
Citation link:
Title:
Изкуство и власт в България през 70-те години на ХХ в. : Автореферат / Пламен Валентинов Петров ; Науч. ръководител Евгения Калинова.
 
Creator:
Петров, Пламен Валентинов; Калинова, Евгения Иванова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Coverage:
България история, нова. [spatial]
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" [по проф. направление 2.2. История и археология (История на България - Съвременна бълг. история)] СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България" 2019; Библиогр. с. 46-47; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Изкуство, съвременно България.
 
*** *** ***
 
001:
001167240
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петров, Пламен Валентинов
 
245:
Изкуство и власт в България през 70-те години на ХХ в. :| Автореферат /| Пламен Валентинов Петров ; Науч. ръководител Евгения Калинова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.457 MB )
 
260:
София,| 2019.
 
300:
52 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" [по проф. направление 2.2. История и археология (История на България - Съвременна бълг. история)]| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 46-47
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Изкуство, съвременно| България.
 
651:
България| история, нова.
 
700:
Калинова, Евгения Иванова| науч. ръководител