Abstract:
Шенка Попова, актриса от Пловдивската любителска театрална трупа и Софийския народен театър.
 
Created:
1906
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327491952
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; ф. 1666; оп. 1; а.е. 14.
 
Subject:
актриса; театър; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld