Current View
Citation link:
Title:
Наративното осмисляне на културни светове във възгледите на Дейвид Кар и Пол Рикьор - сравнителен анализ между феноменология на дейността и херменевтика на дистанцираността : Автореферат / Чавдар Валентинов Димитров ; Науч. ръководители Димитри Гинев, Даниела Любенова Колева.
 
Creator:
Димитров, Чавдар Валентинов; Гинев, Димитър Йорданов науч. ръководител; Колева, Даниела Любенова науч. ръководител; Рикьор, Пол за него; Кар, Дейвид за него
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, докторска програма : Смислово конструиране и феноменологична културология СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак. Кат. История и теория на културата 2020; Библиогр. с. 30-31; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Кар, Дейвид възгледи; Рикьор, Пол възгледи
 
*** *** ***
 
001:
001169288
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитров, Чавдар Валентинов
 
245:
Наративното осмисляне на културни светове във възгледите на Дейвид Кар и Пол Рикьор - сравнителен анализ между феноменология на дейността и херменевтика на дистанцираността :| Автореферат /| Чавдар Валентинов Димитров ; Науч. ръководители Димитри Гинев, Даниела Любенова Колева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 567.5 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
33 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, докторска програма : Смислово конструиране и феноменологична културология| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак. Кат. История и теория на културата| 2020
 
504:
Библиогр. с. 30-31
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
600:
Кар, Дейвид| възгледи| Рикьор, Пол| възгледи
 
700:
Гинев, Димитър Йорданов| науч. ръководител| Колева, Даниела Любенова| науч. ръководител| Рикьор, Пол| за него| Кар, Дейвид| за него