Citation link:
 • Питомка или Правила за прилично поведеніе на человѣцытѣ : Изданіе второ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Въеденіе
  • Членъ Пьрвый. За Чистотѫтѫ
   • [с. 3]
   • [с.] 4
  • Члень Вторый. за сѣденіето и ходяніето
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Членъ Третій. За посѣщеніето
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
  • Членъ Четвьртый. За обходѫтѫ между человѣцытѣ
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
  • Членъ Петый. За поведеніе прѣдъ трапезѫтѫ
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]