• Нѣколко забравени списания на Софрония Врачанскаго : [статия] / Отъ М. Дринова. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 3, кн. 12 (1882), с. 1-12.
  • [с. 1]
  • [с.] 2
  • [с.] 3
  • [с.] 4
  • [с.] 5
  • [с.] 6
  • [с.] 7
  • [с.] 8
  • [с.] 9
  • [с.] 10
  • [с.] 11
  • [с.] 12