Citation link:
Abstract:
Участие на румънски войски при Никопол в Руско-турската война.
 
Created:
1877-1878 г.
 
Spatial:
Никопол, Османска империя
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий
 
Identifier:
F13905565460105
 
IsFormatOf:
С V 982_1
 
Subject:
Руско-турска война; военен деец; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOrussoturkishwar