Citation link:
Abstract:
Александър Радев.
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция д-р Любен Попов
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450261
 
Subject:
свободно време; портрет; AthPlus