Citation link:
Abstract:
Борис III, цар на България. Борис III по време на обиколка из Северна България преди насрочването на изборите за народни представители за XXIII Обикновено народно събрание. Обяд.
 
Created:
23.03.1931
 
Spatial:
с. Козар Белене, обл. Плевен, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450681
 
Subject:
1930; цар; пейзаж; AthPlus