Current View
Citation link:
Title:
Обучение по близкородствен език (украински) на българи - лингвистични и методически аспекти : Автореферат / Лилия Златанова Желева ; Науч. ръководители Албена Проданова Стаменова, Ангел Маринов Петров ; Рец. Валентин Гешев, Фани Бойкова.; Teaching of a closely-related language (ukrainian) to bulgarians – linguistic and methodical aspects Lilia Zlatanova Zheleva
 
Creator:
Желева, Лилия Златанова; Zeleva, Lilija Zlatanova; Стаменова, Албена Проданова науч. ръководител; Петров, Ангел Маринов науч. ръководител; Гешев, Валентин Миланов рец.; Бойкова, Фани Евгениева рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Пълната форма на името на науч. ръководител Албена Проданова Стаменова е Албена Проданова Стаменова-Сеизова; Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.1. Филология, докторска прогр. Слав. ез. (укр. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии., Кат. по слав. езикознание 2019; Библиогр. с. 27-28; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Украински език методика на преподаването България.
 
*** *** ***
 
001:
001177375
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Желева, Лилия Златанова
 
245:
Обучение по близкородствен език (украински) на българи - лингвистични и методически аспекти :| Автореферат /| Лилия Златанова Желева ; Науч. ръководители Албена Проданова Стаменова, Ангел Маринов Петров ; Рец. Валентин Гешев, Фани Бойкова.
 
246:
Teaching of a closely-related language (ukrainian) to bulgarians – linguistic and methodical aspects| Lilia Zlatanova Zheleva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 665.5 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
29 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълната форма на името на науч. ръководител Албена Проданова Стаменова е Албена Проданова Стаменова-Сеизова
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.1. Филология, докторска прогр. Слав. ез. (укр. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии., Кат. по слав. езикознание| 2019
 
504:
Библиогр. с. 27-28
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Украински език| методика на преподаването| България.
 
700:
Zeleva, Lilija Zlatanova| Стаменова, Албена Проданова| науч. ръководител| Петров, Ангел Маринов| науч. ръководител| Гешев, Валентин Миланов| рец.| Бойкова, Фани Евгениева| рец.