Citation link:
Abstract:
Минералните бани във Вършец.
 
Created:
1938 - 1939
 
Spatial:
Вършец, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081294
 
IsFormatOf:
ДА Велико Търново; ф. 18К; оп. 1.; а.е. 174; л. 1.
 
Subject:
градски пейзаж; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacesmontana