Current View
Title:
Интерактивни методи в обучението по български език 5.-7. клас : Автореферат / Десислава Пенкова Нейкова ; Науч. ръководител Татяна Гаврилова Ангелова.; Interactive methods in Bulgarian language learning (V–VII class) Desislava Penkova Neykova
 
Creator:
Нейкова, Десислава Пенкова; Nejkova, Desislava Penkova; Ангелова, Татяна Гаврилова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Науч. спец.: Педагогика на обучението по 1.3. (Методика на обучението по бълг. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по методика 2018; Библиогр. с. 35-39; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Български език методика на преподаването за основни училища.; Обучение методи.
 
*** *** ***
 
001:
001141147
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Нейкова, Десислава Пенкова
 
245:
Интерактивни методи в обучението по български език 5.-7. клас :| Автореферат /| Десислава Пенкова Нейкова ; Науч. ръководител Татяна Гаврилова Ангелова.
 
246:
Interactive methods in Bulgarian language learning (V–VII class)| Desislava Penkova Neykova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.112 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
39 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Науч. спец.: Педагогика на обучението по 1.3. (Методика на обучението по бълг. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по методика| 2018
 
504:
Библиогр. с. 35-39
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Български език| методика на преподаването| за основни училища.| Обучение| методи.
 
700:
Nejkova, Desislava Penkova| Ангелова, Татяна Гаврилова| науч. ръководител