Current View
Citation link:
Title:
Динамика в осмислянето на църковното пение в периода IV-VI в. (аксиология и праксиология) : Автореферат / Любомир Ангелов Игнатов.; Dynamics in the Reflection of the Church Singer in the Period IV-VI c. (Axiology and Praxiology) Lyubomir Angelov Ignatov
 
Creator:
Игнатов, Любомир Ангелов; Ignatov, Ljubomir Angelov.
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ " Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Практическо богословие, Професионално направление 2.4. "Религия и теология" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Музика, църковна история.; Музика, църковна естетика.
 
*** *** ***
 
001:
001138717
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Игнатов, Любомир Ангелов
 
245:
Динамика в осмислянето на църковното пение в периода IV-VI в. (аксиология и праксиология) :| Автореферат /| Любомир Ангелов Игнатов.
 
246:
Dynamics in the Reflection of the Church Singer in the Period IV-VI c. (Axiology and Praxiology)| Lyubomir Angelov Ignatov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 910.1 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
20 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ " Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Практическо богословие, Професионално направление 2.4. "Религия и теология"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Музика, църковна| история.| Музика, църковна| естетика.
 
700:
Ignatov, Ljubomir Angelov.