Citation link:
 
Spatial:
Пловдив
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450386
 
Subject:
портрет; AthPlus