Abstract:
Стефанка и Александър Хаджирусеви.
 
Created:
1918
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450414
 
Subject:
армейски офицер; портрет; AthPlus