Current View
Title:
Преотстъпване на права за излъчване и разпространение : Автореферат / Людмила Цолова-Борисова ; Науч. ръководител Теодора Петрова.; Transfer of broadcasting and transmishion rights Lyudmila Aleksandrova Tsolova-Borisova
 
Creator:
Цолова-Борисова, Людмила Александрова; Colova-Borisova, Ljudmila Aleksandrova; Петрова, Теодора Радоева науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на науч. ръководител е Теодора Радоева Петрова-Иванова; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.5. "Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика-Електронни медии)" към кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Радио правни проблеми.; Телевизия правни проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001141836
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Цолова-Борисова, Людмила Александрова
 
245:
Преотстъпване на права за излъчване и разпространение :| Автореферат /| Людмила Цолова-Борисова ; Науч. ръководител Теодора Петрова.
 
246:
Transfer of broadcasting and transmishion rights| Lyudmila Aleksandrova Tsolova-Borisova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 601.0 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
29 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на науч. ръководител е Теодора Радоева Петрова-Иванова
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.5. "Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика-Електронни медии)" към кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Радио| правни проблеми.| Телевизия| правни проблеми.
 
700:
Colova-Borisova, Ljudmila Aleksandrova| Петрова, Теодора Радоева| науч. ръководител