Abstract:
Ж. Попов, народен представител в Учредителното събрание в Търново през 1877-1878 г., избран от гр. Пазарджик.
 
Created:
1877
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327491477
 
IsFormatOf:
ЦДА; ф. 173К; оп. 6; а.е. 3127.
 
Subject:
депутат; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople