Citation link:
Abstract:
Рада Цанева с майка си Марийка Стаматова.
 
Created:
около 1910
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450413
 
Subject:
портрет; AthPlus