Current View
Citation link:
Authors:
Пенков, Иван Костадинов; Амир, Абдул; Penkov, Ivan Kostadinov; Amir, Abdul
 
Title:
Сравнителни харатеристики на производствено–техническата база за поддържане на подвижния състав в предприятията на международния автомобилен транспорт
 
Other Titles:
Comparison characteristics of the level of technological equipment and facilities for motor vehicle maintenance in the international road transport companies
 
Date of Issue:
1995
 
Is Part of:
Годишник на ТУ-София, 48(2), 1995. Машиностроене, транспорт : Юбилейна научна сесия „50 години ТУ–София“ 11-12.10.1995 София, с. 373-378.
 
Publisher:
ТУ-София
 
Identifiers:
0374-342Х [issn]
 
Type:
Article
 
Language:
bul
 
Subject:
автотранспорт – материално-техническа база – изследвания
 
Abstract:
The results of an investigation of the condition and the results of the use of the technological equipment and facilities for motor vehicle maintenance in five international road transport companies for a perid of ten years have been analysed.
 
Description:
Пенков, Иван Костадинов и др. Сравнителни харатеристики на производствено–техническата база за поддържане на подвижния състав в предприятията на международния автомобилен транспорт / Иван Пенков, Абдул Амир. (Транспорт). // Годишник на ТУ-София, Том 48, 1995, № 2. Машиностроене, транспорт : Юбилейна научна сесия „50 години ТУ–София“ 11-12.10.1995 София, с. 373-378 : с табл., диагр. Рез. на бълг. и англ. ез.; С библиогр.