Current View
Citation link:
Title:
Средновековна сграфито керамика с монограми и други подглазурни съкращения от българските земи : Автореферат / Георги Михайлов Сенгалевич ; Науч. ръководител Коста Хаджиев ; Рец. Казимир Попконстантинов, Георги Николов.; Medieval sgraffito ceramics with monograms and other underglaze abbreviations from the bulgarian lands Georgi Mihaylov Sengalevich
 
Creator:
Сенгалевич, Георги Михайлов; Sengalevic, Georgi Mihajlov; Хаджиев, Коста Стоянов науч. ръководител; Попконстантинов, Казимир рец.; Николов, Георги Николов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Пълното име на рец. Казимир Попконстантинов е Казимир Попконстантинов Константинов; Автореферат на дисертация за придобиване на образователната и науч. степен "доктор" [област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.2. История и археология: Археология (Средновековна бълг. археология)] СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "Археология" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Археология, средновековна България.; Художествена керамика България.; Надписи и изображения България.
 
*** *** ***
 
001:
001182087
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Сенгалевич, Георги Михайлов
 
245:
Средновековна сграфито керамика с монограми и други подглазурни съкращения от българските земи :| Автореферат /| Георги Михайлов Сенгалевич ; Науч. ръководител Коста Хаджиев ; Рец. Казимир Попконстантинов, Георги Николов.
 
246:
Medieval sgraffito ceramics with monograms and other underglaze abbreviations from the bulgarian lands| Georgi Mihaylov Sengalevich
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.521 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
53 с. ;| 21 см.
 
500:
Пълното име на рец. Казимир Попконстантинов е Казимир Попконстантинов Константинов
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователната и науч. степен "доктор" [област на висше образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.2. История и археология: Археология (Средновековна бълг. археология)]| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "Археология"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Археология, средновековна| България.| Художествена керамика| България.| Надписи и изображения| България.
 
700:
Sengalevic, Georgi Mihajlov| Хаджиев, Коста Стоянов| науч. ръководител| Попконстантинов, Казимир| рец.| Николов, Георги Николов| рец.