Citation link:
Title:
Упѫтвание за събирание географически и археологически материяли / Д-ръ Конст. Иречекъ.
 
Creator:
Иречек, Константин Йосиф почетен член на БКД 1854-1918.
 
Date:
1883 [issued] 1883.
 
Description:
RETRO; Отпечатък от "Периодическо списание на бълг. книжовно дружество", кн. V; Библогр. под линия
 
Subject:
902.3 (035); археология /методология udc; полева археология udc
 
*** *** ***
 
001:
000139256
 
040:
BG-SoBAS
 
041:
bul
 
044:
bu
 
080:
902.3| (035)
 
100:
Иречек, Константин Йосиф| почетен член на БКД| 1854-1918.
 
245:
Упѫтвание за събирание географически и археологически материяли /| Д-ръ Конст. Иречекъ.
 
260:
Срѣдецъ :| Държавна печатница - Срѣдецъ,| 1883.
 
300:
23 с. ;| 23 см.
 
500:
RETRO| Отпечатък от "Периодическо списание на бълг. книжовно дружество", кн. V
 
504:
Библогр. под линия
 
650:
археология /методология| udc| полева археология| udc
 
685:
наръчници| udc
 
730:
Упътвание за събирание географически и археологически материяли