Citation link:
Abstract:
Мария и Олга Гешови с приятели.
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450206
 
Subject:
свободно време; спорт; AthPlus