Citation link:
Abstract:
Гимнастически чети от дружество „Търновски юнак” в салона на девическата гимназия. На третия ред четвъртият отляво е Даниел Бланшу швейцарец, учител по гимнастика.
 
Created:
около 1925
 
Spatial:
България, гр. Велико Търново
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Музей на спорта
 
Identifier:
F14370387450525
 
Subject:
1920; спорт; гимнастическо дружество; учител; ученик; училище; AthPlus