Current View
Citation link:
Title:
Маркетингови комуникации, насочени към насърчаване на раждаемостта в България, Дания и Италия за периода 2013-2018 год. : Автореферат / Габриела Божидарова Павлова ; Науч. ръководител Христо Кафтанджиев.
 
Creator:
Павлова, Габриела Божидарова; Кафтанджиев, Христо Николов науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Връзки с обществеността) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и връзки и обществеността" 2019; Библиогр. с. 27-28; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Маркетинг.; Комуникация.; Раждаемост Европа.
 
*** *** ***
 
001:
001154486
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Павлова, Габриела Божидарова
 
245:
Маркетингови комуникации, насочени към насърчаване на раждаемостта в България, Дания и Италия за периода 2013-2018 год. :| Автореферат /| Габриела Божидарова Павлова ; Науч. ръководител Христо Кафтанджиев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.252 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
[28] с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Връзки с обществеността)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и връзки и обществеността"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 27-28
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Маркетинг.| Комуникация.| Раждаемост| Европа.
 
700:
Кафтанджиев, Христо Николов| науч. ръководител