Current View
Citation link:
Title:
Към понятията справедливо и справедливост в практическата философия на Аристотел : Автореферат / Димка Гичева-Гочева ; Рец. Лидия Димитрова Денкова, Силвия Минева, Невена Панова.; To(wards) the concepts just and justice in the practical philosophy of Aristotle Dimka Ivanova Gicheva-Gocheva
 
Creator:
Гочева, Димка Иванова; Аристотел за него; Goceva, Dimka Ivanova; Денкова, Лидия Димитрова рец.; Минева, Силвия Стефанова рец.; Панова-Димитрова, Невена Аспарухова ред.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Пълното име на авт. е Димка Иванова Гичева-Гочева, а на рец. Невена Панова е Невена Аспарухова Панова-Димитрова; Автореферат [на] дисертация за придобиване на степен "доктор на науките", [по проф. направление: 2.3 Философия (Етика-История на етиката)] СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., [Кат. по Логика, етика и естетика] 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Аристотел 384-322 пр.н.е. творчество; Справедливост.; Философи, древногръцки творчество
 
*** *** ***
 
001:
001176367
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Гочева, Димка Иванова
 
245:
Към понятията справедливо и справедливост в практическата философия на Аристотел :| Автореферат /| Димка Гичева-Гочева ; Рец. Лидия Димитрова Денкова, Силвия Минева, Невена Панова.
 
246:
To(wards) the concepts just and justice in the practical philosophy of Aristotle| Dimka Ivanova Gicheva-Gocheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.467 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
100 с. ;| 21 см.
 
500:
Пълното име на авт. е Димка Иванова Гичева-Гочева, а на рец. Невена Панова е Невена Аспарухова Панова-Димитрова
 
502:
Автореферат [на] дисертация| за придобиване на степен "доктор на науките", [по проф. направление: 2.3 Философия (Етика-История на етиката)]| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., [Кат. по Логика, етика и естетика]| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
546:
Текст на англ., гр. ез.
 
600:
Аристотел| 384-322 пр.н.е.| творчество
 
650:
Справедливост.| Философи, древногръцки| творчество
 
700:
Аристотел| за него| Goceva, Dimka Ivanova| Денкова, Лидия Димитрова| рец.| Минева, Силвия Стефанова| рец.| Панова-Димитрова, Невена Аспарухова| ред.