Citation link:
 • Етнографско изследване на село Крива-бара_ Ломско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 224
   • стр. 225
   • стр. 226
   • стр. 227
   • стр. 228
   • стр. 229
   • стр. 230
   • стр. 231