Citation link:
Abstract:
Балканска война (1912-1913). Фелдфебелът Никола Янкович от II-ра рота, I-ва друж. на 20 п. полк пред Одрин.
 
Created:
1913
 
Spatial:
около Одрин
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Балканска война
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13515185290023
 
Subject:
1910; Балкански войни; войник; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars