Current View
Citation link:
Title:
Демографската политика на Р България - фактор за устойчиво развитие : Автореферат / Климент Минев Найденов ; Науч. консултант Петър Славейков.
 
Creator:
Найденов, Климент Минев; Славейков, Петър Лозанов науч. консултант
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Coverage:
България население политика. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Науч. спец. 01.08.08 - География на населението и селищата (Регионална демография), проф. направление 4.4 Науки за Земята СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионално развитие" 2012; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Устойчиво развитие България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Найденов, Климент Минев
 
245:
Демографската политика на Р България - фактор за устойчиво развитие :| Автореферат /| Климент Минев Найденов ; Науч. консултант Петър Славейков.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 2,19 MB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
58 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Науч. спец. 01.08.08 - География на населението и селищата (Регионална демография), проф. направление 4.4 Науки за Земята| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионално развитие"| 2012
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Устойчиво развитие| България.
 
651:
България| население| политика.
 
700:
Славейков, Петър Лозанов| науч. консултант