Current View
Citation link:
Title:
Мотивация на ученици за изучаване на химия : Автореферат / Весела Найденова Тодорова ; Науч. ръководители Адриана Тафрова-Григорова, Милена Кирова Иванова ; Рец. Йорданка Димитрова Димова, Веселин Костов Василев.; Students' motivation of chemistry learning Vesela Naydenova Todorova
 
Creator:
Toдорова, Весела Найденова; Todorova, Vesela Najdenova; Тафрова-Григорова, Адриана Любомирова науч. ръководител; Кирова, Милена науч. ръководител; Димова, Йорданка Димитрова рец.; Василев, Веселин Костов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Възприетата форма на името на науч. ръководител Адриана Тафрова-Григорова е Адриана Любомирова Тафрова, на науч. ръководител Милена Кирова Иванова е Милена Кирова; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление - 1.3 Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по химия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по физикохимия, Уч.-науч. лаб. по хим. образование и история и философия на химията 2021; Библиогр. л. 37-43; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Химия методика на преподаването за средни училища.; Ученици психология.
 
*** *** ***
 
001:
001180992
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Toдорова, Весела Найденова
 
245:
Мотивация на ученици за изучаване на химия :| Автореферат /| Весела Найденова Тодорова ; Науч. ръководители Адриана Тафрова-Григорова, Милена Кирова Иванова ; Рец. Йорданка Димитрова Димова, Веселин Костов Василев.
 
246:
Students' motivation of chemistry learning| Vesela Naydenova Todorova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.751 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
43 л. :| с табл., сх. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Възприетата форма на името на науч. ръководител Адриана Тафрова-Григорова е Адриана Любомирова Тафрова, на науч. ръководител Милена Кирова Иванова е Милена Кирова
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление - 1.3 Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по химия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по физикохимия, Уч.-науч. лаб. по хим. образование и история и философия на химията| 2021
 
504:
Библиогр. л. 37-43
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Химия| методика на преподаването| за средни училища.| Ученици| психология.
 
700:
Todorova, Vesela Najdenova| Тафрова-Григорова, Адриана Любомирова| науч. ръководител| Кирова, Милена| науч. ръководител| Димова, Йорданка Димитрова| рец.| Василев, Веселин Костов| рец.