Citation link:
Abstract:
Царският адютант Сирко Станчев след лов в Кричим.
 
Created:
7.01.1929
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450614
 
Subject:
1920; свободно време; AthPlus