Citation link:
Abstract:
Христо Станишев (1863–1952) – български инженер, един от учредителите на Българското инженерно-архитектурно дружество. Член на Македонския научен институт, член на Върховния македоно-одрински комитет, а през 1901– 903 г. е негов председател. Работи по строителството на Народното събрание, Английската легация, възстановяването на църквата Св. Неделя и на Народния театър. Пенчо и Вена Христови на Конференцията на Интерпарламентарния съюз в Париж, Пале Роял, на прием у Пенлеве. Париж, лятото на 1927 г.
 
Creator:
Ribaud, Ed.
 
Created:
1927 г.
 
Spatial:
Париж, Франция
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Семейство Станишеви
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950835
 
IsFormatOf:
Сн. 2071/92
 
Subject:
учен; професионално обединение; конференция; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld