Citation link:
 • Кратакъ катихисисъ [3. изд. 1964]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Введеніе
   • [с. 3]
  • Часть 1. За вѣратѫ
   • [с.] 4
   • Членъ 1. За Бога Отца
    • [с.] 5
   • Членъ 2. За Сына Божія
    • [с.] 6
   • Членъ 3. За воплощеніето на Сына Божіа
    • [с.] 7
   • Членъ 4. За страданіето и смьртьтѫ Хрістовѫ
    • [с.] 8
   • Членъ 5. За воскрасеніето Хрістово
    • [с.] 9
   • Членъ 6. За вознесеніето Хрістово
   • Членъ 7. За второто пришествіе Хрістово
    • [с.] 10
   • Членъ 8. За Святаго Духа
    • [с.] 11
   • Членъ 9. За Хрістоватѫ церквѫ
    • [с.] 12
   • Членъ 10. За крещеніето и другите тайнства Новаго завѣта
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Членъ 11. [За воскресенія мертвыхъ]
   • Членъ 12. За вѣчныйа животъ
    • [с.] 16
  • Часть 2. За любовтѫ
   • [с.] 17
   • Заповѣдь 1
    • [с.] 18
   • Заповѣдь 2
   • Заповѣдь 3
    • [с.] 19
   • Заповѣдь 4
    • [с.] 20
   • Заповѣдь 5
    • [с.] 21
   • Заповѣдь 6
   • Заповѣдь 7
    • [с.] 22
   • Заповѣдь 8
   • Заповѣдь 9
   • Заповѣдь 10
    • [с.] 23
   • За грѣха
    • [с.] 24
  • Часть 3. За надеждатѫ
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с. 30]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]