Citation link:
 • Разны и полезны наставлениія за млады-тѣ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на корциата]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Богъ
   • [с. 3]
  • Божій промыслъ
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Доказателства за Божій промыслъ
   • [с. 7]
  • Богопознаніе
   • [с.] 8
  • Законъ Божій
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
  • Благонравіе
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
  • Полезно чтеніе
   • [с.] 16
  • Исторія-Повѣстность
  • Чястна Исторія
   • [с.] 17
   • [с.] 18
  • Жизнеописаніе
  • За едно лице
   • [с.] 19
  • Много-ядецъ
  • Божіе съхраненіе
   • [с.] 20
  • Мълчяливость
   • [с.] 21
  • Повѣсть
  • Добра жена
   • [с.] 22
  • Вѣрны жены
   • [с.] 23
  • Правосѫдіе
  • Память на смърть-тѫ
   • [с. 24]
  • Правѣдна бѣда
   • [с.] 25
  • Печяль-скърбь
  • Любовь къмъ родители-тѣ
   • [с.] 26
  • Училище
  • Власти
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
  • Молитва
   • [с. 30]
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
  • Мѻлитва на Пресветаѧ Бѻгѻрѻдица
   • [с.] 36
  • Мѻлитва прѣдъ ѻбѣдъ
   • [с.] 37
  • Благѻдареніе пѻдиръ ѻбѣдъ
  • Мѻлитва прѣдъ вечеріѫ
   • [с.] 38
  • Басны
   • Лъвъ и Жяба
   • Лясица и Червяй
    • [с. 39]
   • Звѣздобройцъ
   • Болѣнъ человѣкъ
   • Мѫжъ и жена
    • [с.] 40
   • Павунъ и враня
   • Птица
   • Вдовица и Мѫжъ
    • [с.] 41
   • Хайдути и пѣтелъ
   • Вълкъ и лъвъ
    • [с.] 42
   • Лъвъ и заякъ
   • Лѣсица и дьрвена глава
    • [с.] 43
   • Магаре въ львскѫ кожѭ
   • Лъвъ
    • [с.] 44
   • Котакъ и старъ съсялъ
   • Щурецъ и мравя
    • [с.] 45
   • Жяба и юнецъ
   • Птицоловецъ и косъ
    • [с.] 46
   • Букь и тръсть
   • Жена и кокошка
    • [с.] 47
   • Куче и сѣнка-та му
   • Мравя
    • [с.] 48
   • Лъвъ и мышка
    • [с.] 49
   • Магаре и жябы
    • [с.] 50
  • За благодѣяніе-то
   • [с. 51]
  • Непризираѭщій обыходитель
   • [с.] 52
  • Нравственны приказкы
   • Любовь къмъ Бога и къмъ родители-тѣ
    • [с.] 53
   • Дѣте-то, което отрѣзва косѫ-тѫ си да помогне на майкѫ си
    • [с.] 54
   • Момиче-то, кое-то остана гладно да нахрани бащѫ-си
    • [с.] 55
   • Дѣтинско человѣколюбіе и кротость
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • Кой-то си обычя дѣца-та наказва гы
   • Добровъспытанно-то дѣте прѣнося и безсловеснѫ-тѫ ярость на родители-тѣ си
    • [с. 58]
   • Дѣте проси милость за майкѫ-си
    • [с.] 59
    • [с.] 60
   • Милостиво дѣте
    • [с.] 61
    • [с.] 62
   • Труда и прилѣжяніе-то сѫ голѣмо съкровище за человѣка
    • [с.] 63
   • Двѣ пчелы
    • [с.] 64
  • Полезны приказкы
   • Двѣ различны дѣца
   • Неразумно дѣте
    • [с. 65]
   • Безсъвѣстно дѣте
   • Лакомо дѣте
    • [с.] 66
   • Бѣдственно дѣте
    • [с.] 67
   • Невнимателно дѣте
   • Забѣлѣжително дѣте
    • [с.] 68
   • Покорно-то момиче
    • [с.] 69
   • Чисто то дѣте
    • [с.] 70
   • Любо-учително дѣте
   • Усърдно дѣте
    • [с.] 71
   • Любочестіе-то на Темистокла
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с. 74]
  • Мѣчка и пчелы (весела прикасчица отъ Нѣмскы)
   • [с. 75]
  • Лясица и патка (по Немскы)
   • [с.] 76
  • Тройно рожденіе
  • Най-гиздаво одѣяніе
   • [с.] 77
  • Добротворность
  • Обща трапеза
   • [с.] 78
  • Подвигъ
   • [с.] 79
   • [с. 80]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на корциата]
   • [Задна корица]