Current View
Title:
Репресивната политика на комунистическата власт срещу Православната църква в България (1944-1964 г.) : Автореферат / Венцислав Георгиев Каравълчев ; Науч. ръководител Павел Павлов.; <<The>> repressive policy of the communist authorities against the Orthodox Church in Bulgaria (1944 - 1964)
 
Creator:
Каравълчев, Венцислав Георгиев; Павлов, Павел Николов науч. ръководител; Karavalcev, Vencislav Georgiev
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Проф. направление 2.4 "Религия и Теология", Науч. спец.: История на БПЦ СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак. 2016; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017
 
Subject:
Българска православна църква история.; Политически репресии 1944-1964. България
 
*** *** ***
 
001:
001114936
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Каравълчев, Венцислав Георгиев
 
245:
Репресивната политика на комунистическата власт срещу Православната църква в България (1944-1964 г.) :| Автореферат /| Венцислав Георгиев Каравълчев ; Науч. ръководител Павел Павлов.
 
246:
<<The>> repressive policy of the communist authorities against the Orthodox Church in Bulgaria (1944 - 1964)
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 528 KB)
 
260:
София,| 2016.
 
300:
32 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Проф. направление 2.4 "Религия и Теология", Науч. спец.: История на БПЦ| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак.| 2016
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017
 
650:
Българска православна църква| история.| Политически репресии| 1944-1964.| България
 
700:
Павлов, Павел Николов| науч. ръководител| Karavalcev, Vencislav Georgiev