Citation link:
 • Букварь : Една нова метода на децата е като един новъ методъ за філософіе на мажете
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Допълнителен лист r]
   • [Допълнителен лист v]
   • [Титул]
  • [Текст на книгата]
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
  • [Последни страници и корица]
   • [Допълнителен лист r]
   • [Допълнителен лист v]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]