Current View
Citation link:
Title:
Относителност, вечност и преодоляване на времето : Приносът на литературата на XX век (Скот Фицджералд, Вирджиния Улф и Самюъл Бекет) : Автореферат / Райко Павлов Байчев ; Науч. ръководител Александър Кьосев.; Relativity, eternity and overcoming time The contribution of twentieth-century literature (Scott Fitzgerald, Virginia Woolf and Samuel Beckett) Rayko Pavlov Baychev
 
Creator:
Байчев, Райко Павлов; Bajcev, Rajko Pavlov; Кьосев, Александър Динов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление : 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Културата и литературата на XX и XXI век. Литературата между авангардни, елитарни, популярни и пазарни тенденции) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История и теория на културата" 2018; Библиогр. л. 23-31; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Литература, най-нова (ХХ в.) теми, образи, сюжети.; Време [философия] в литературата.
 
*** *** ***
 
001:
001150080
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Байчев, Райко Павлов
 
245:
Относителност, вечност и преодоляване на времето :| Приносът на литературата на XX век (Скот Фицджералд, Вирджиния Улф и Самюъл Бекет) : Автореферат /| Райко Павлов Байчев ; Науч. ръководител Александър Кьосев.
 
246:
Relativity, eternity and overcoming time| The contribution of twentieth-century literature (Scott Fitzgerald, Virginia Woolf and Samuel Beckett)| Rayko Pavlov Baychev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 565.0 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
31 л. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление : 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Културата и литературата на XX и XXI век. Литературата между авангардни, елитарни, популярни и пазарни тенденции)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История и теория на културата"| 2018
 
504:
Библиогр. л. 23-31
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Литература, най-нова (ХХ в.)| теми, образи, сюжети.| Време [философия]| в литературата.
 
700:
Bajcev, Rajko Pavlov| Кьосев, Александър Динов| науч. ръководител