Current View
Citation link:
Title:
Българските медии и бежанците : Политики на репрезентация (Изследване в периода 2013-2017 г.) : Автореферат / Теодор Владимиров Спасов ; Науч. ръководител Орлин Спасов.
 
Creator:
Спасов, Теодор Владимиров; Спасов, Орлин Мирчев науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Подв. със спирала; Автореферат на дисертацияза присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Медийни и комуникационни изследвания) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Радио и телевизия" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Средства за масова информация влияние. България; Емиграция и имиграция в средства за масова информация България.; Бежанци социални проблеми. България
 
*** *** ***
 
001:
001151150
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Спасов, Теодор Владимиров
 
245:
Българските медии и бежанците :| Политики на репрезентация (Изследване в периода 2013-2017 г.) : Автореферат /| Теодор Владимиров Спасов ; Науч. ръководител Орлин Спасов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 497.8 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
35 с. ;| 30 см| компактдиск (1 бр.)
 
500:
Кор. опис.| Подв. със спирала
 
502:
Автореферат на дисертацияза присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Медийни и комуникационни изследвания)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Радио и телевизия"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Средства за масова информация| влияние.| България| Емиграция и имиграция| в средства за масова информация| България.| Бежанци| социални проблеми.| България
 
700:
Спасов, Орлин Мирчев| науч. ръководител