Current View
Citation link:
Title:
Възможности за приложение на автоматизирани експерименти в обучението по физика : Автореферат / Клавдий Николаев Тютюлков
 
Creator:
Тютюлков, Клавдий Николаев
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование Педагогически науки, професионално направление Педагогика на обучението по... СУ "Св. Климент Охридски", Физически фак., Катедра "Методика на обучението по физика" 2016; Библиогр. с. 42; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Физика методика на преподаването.; Компютри приложение в образованието и просветата.
 
*** *** ***
 
001:
001152984
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тютюлков, Клавдий Николаев
 
245:
Възможности за приложение на автоматизирани експерименти в обучението по физика :| Автореферат /| Клавдий Николаев Тютюлков
 
260:
София,| 2016.
 
300:
47 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 3.088 MB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование Педагогически науки, професионално направление Педагогика на обучението по...| СУ "Св. Климент Охридски", Физически фак., Катедра "Методика на обучението по физика"| 2016
 
504:
Библиогр. с. 42
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Физика| методика на преподаването.| Компютри| приложение| в образованието и просветата.