Citation link:
Abstract:
I конен полк преминава българо-румънската граница.
 
Created:
2.09.1916
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450139
 
Subject:
армейски офицер; война; AthPlus