Current View
Citation link:
Title:
Влияние на протективните личностни ресурси върху процеса на активно лечение на пациенти с онкологични заболявания : Автореферат / Александър Георгиев ; Науч. ръководител Евдокия Христова ; Рец. Румяна Кирилова Крумова-Пешева, Павлина Петкова Петкова.; Influence of the protective personal resources on the process of active treatment of patients with oncological diseases Aleksandar Andonov Georgiev
 
Creator:
Георгиев, Александър Андонов; Georgiev, Aleksandar Andonov; Христова-Славчева, Евдокия Кънчева науч. ръководител; Крумова-Пешева, Румяна Кирилова рец.; Петкова, Павлина Петкова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.2. "Психология" (Психология на здравето) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Обща, експериментална, развитийна и здравна психология 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Медицинска психология.; Рак терапия.
 
*** *** ***
 
001:
001176104
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиев, Александър Андонов
 
245:
Влияние на протективните личностни ресурси върху процеса на активно лечение на пациенти с онкологични заболявания :| Автореферат /| Александър Георгиев ; Науч. ръководител Евдокия Христова ; Рец. Румяна Кирилова Крумова-Пешева, Павлина Петкова Петкова.
 
246:
Influence of the protective personal resources on the process of active treatment of patients with oncological diseases| Aleksandar Andonov Georgiev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.183 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
55 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.2. "Психология" (Психология на здравето)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Обща, експериментална, развитийна и здравна психология| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Медицинска психология.| Рак| терапия.
 
700:
Georgiev, Aleksandar Andonov| Христова-Славчева, Евдокия Кънчева| науч. ръководител| Крумова-Пешева, Румяна Кирилова| рец.| Петкова, Павлина Петкова| рец.