Current View
Citation link:
Title:
Физическо развитие и дееспособност на студенти : Автореферат / Петко Станиславов Маврудиев ; Науч. ръководител Росица Църова.; Physical development and fitness of students Petko Stanislavov Mavrudiev
 
Creator:
Маврудиев, Петко Станиславов; Mavrudiev, Petko Stanislavov; Църова, Росица Стефанова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) СУ "Св. Климент Охридски, Департамент по спорт, Кат. "Индивидуални спортове и рекреация" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Спорт физиология.; Физически упражнения физиология.; Студенти учебно-възпитателна работа.
 
*** *** ***
 
001:
001152115
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Маврудиев, Петко Станиславов
 
245:
Физическо развитие и дееспособност на студенти :| Автореферат /| Петко Станиславов Маврудиев ; Науч. ръководител Росица Църова.
 
246:
Physical development and fitness of students| Petko Stanislavov Mavrudiev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.302 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
52 с. :| с цв. диагр., табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)| СУ "Св. Климент Охридски, Департамент по спорт, Кат. "Индивидуални спортове и рекреация"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Спорт| физиология.| Физически упражнения| физиология.| Студенти| учебно-възпитателна работа.
 
700:
Mavrudiev, Petko Stanislavov| Църова, Росица Стефанова| науч. ръководител