Abstract:
Стефан Савов - Гавраил, Константин Кисимов - хаджи Андрей и Богомил Андреев - Марин в сцена от пиесата ”Албена”.
 
Created:
1931-1939
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671223
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 920К, оп. 1, а.е. 257.
 
Subject:
театър; актьор; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld