Current View
Citation link:
Title:
DIGITO ERGO SUM : Лингвистичен и антропологичен поглед към езика на италиански емигрантски блогове и писането на блог като социална практика : Автореферат / Диана Валериева Върголомова
 
Creator:
Върголомова, Диана Валериева
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.1. Италианска филология (Романски езици - Италианско езикознание) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Класически и нови филологии, Кат. "Романистика" 2016; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Италиански език лексикология.; Средства за масова информация.; Онлайн журналистика.
 
*** *** ***
 
001:
001151834
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Върголомова, Диана Валериева
 
245:
DIGITO ERGO SUM :| Лингвистичен и антропологичен поглед към езика на италиански емигрантски блогове и писането на блог като социална практика : Автореферат /| Диана Валериева Върголомова
 
260:
София,| 2016.
 
300:
34 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 958.3 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.1. Италианска филология (Романски езици - Италианско езикознание)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Класически и нови филологии, Кат. "Романистика"| 2016
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Италиански език| лексикология.| Средства за масова информация.| Онлайн журналистика.