Citation link:
 • Годишенъ отчетъ на Плѣвенското общ. образователно дружество "Съгласие" : Което поддържа Плѣвенската градска Библиотека и Читалище : За 1906 година
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
  • Съдържание
   • [c. 2]
  • Глава I. Цѣлъ и съставъ на дружеството
   • [c. 3]
   • [c.] 4
   • [c.] 5
   • [c.] 6
  • Глава II. Прихода и разхода на дружеството прѣзъ 1906 г.
   • [c. 7]
   • [c.] 8
   • [c.] 9
   • [c.] 10
   • [c.] 11
   • [c.] 12
   • [c.] 13
  • Глава III. Положението на Библиотеката и Читалището прѣзъ 1906 година
   • [c. 14]
   • [c.] 15
   • [c.] 16
   • [c.] 17
   • [c.] 18
   • [c.] 19
   • [c.] 20
   • [c.] 21
   • [c.] 22
   • [c.] 23
   • [c.] 24
   • [c.] 25
   • [c.] 26
   • [c.] 27
  • Глава IV. Подарители
   • [c. 28]
   • [c.] 29
   • [c.] 30
   • [c.] 31
   • [c. 32]
  • [Приложение] Бюджетъ за приходитѣ и разходитѣ на Плѣвенското общ.-образователно дружество "Съгласие" за 1907 година
   • [c. 33]
   • [c. 34]
   • [c. 35]
   • [c. 36]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]