Citation link:
Abstract:
Димитър Благоев (1856-1924). Български политик. Димитър Благоев (втори ред, пети отляво) и Георги Кирков (втори ред, шести отдясно) с делегати на Х конгрес на БРСДП.
 
Created:
6-12.07.1903
 
Spatial:
Русе, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160056
 
IsFormatOf:
Г І 139/24
 
Subject:
социалистическо движение; политик; 1900; конгрес; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopledblagoev