Current View
Title:
Националнокултурната специфика на конотациите в превода от руски на български език : Автореферат / Анна Сергеевна Баранова ; Науч. ръководител Илиана Михайлова Владова.; <<The>> culture-specific connotations in translation from Russian into Bulgarian Anna Sergeevna Baranova
 
Creator:
Баранова, Анна Сергеевна; Baranova, Anna Sergeevna; Владова, Илиана Михайлова науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор". Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, науч. специалност Славянски езици (Съвременен руски език - Лингвокултурология) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по Руски език 2017; Библиогр. с. 47-49; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Руски език преводи на други езици.; Български език прагматика.
 
*** *** ***
 
001:
001141136
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Баранова, Анна Сергеевна
 
245:
Националнокултурната специфика на конотациите в превода от руски на български език :| Автореферат /| Анна Сергеевна Баранова ; Науч. ръководител Илиана Михайлова Владова.
 
246:
<<The>> culture-specific connotations in translation from Russian into Bulgarian| Anna Sergeevna Baranova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 736.3 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
53 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор". Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, науч. специалност Славянски езици (Съвременен руски език - Лингвокултурология)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по Руски език| 2017
 
504:
Библиогр. с. 47-49
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Руски език| преводи на други езици.| Български език| прагматика.
 
700:
Baranova, Anna Sergeevna| Владова, Илиана Михайлова| науч. ръководител