Citation link:
 • Слово за крьщеніе-то
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Слово за крьщеніе-то
   • [Уводъ]
    • [с. 1]
   • І. Възрожденіе-то отъ Святаго Духа е необходимо за спасеніе
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
   • ІІ. Придобыва ли ся това възрожденіе отъ Духа Святаго чрѣзъ крьщеніе-то
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • ІІІ. Що е крьщеніе и какво значеніе има?
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
   • ІV. Нека испытамы нѣкои обычаи и въпросы за крьщеніе-то
    • 1) Кумове или воспріемници
     • [с.] 21
    • 2) Крьстный знакъ
     • [с.] 22
    • 3) Миропомазаніе
     • [с.] 23
   • Различни Въпроси
    • Вопросъ 1-й
     • [с.] 24
    • Вопросъ 2-й
     • [с.] 25
    • Вопросъ 3-й
    • Вопросъ 4-й
     • [с.] 26
    • Вопросъ 5-й
     • [с.] 27
     • [с.] 28
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]